Výskyt nízce patogenní ptačí chřipky H9N2 v ČR

10. 11. 2023

V září naše laboratoř obdržela na konfirmaci vzorky hus domácích z SVÚ Jihlava, kde byla prokázána pozitivita na chřipku typu A. Naše laboratoř pozitivitu potvrdila a následně vyloučila pozitivitu veterinárně významných subtypů H5 a H7, které jsou pro chovy drůbeže nebezpečné. Následnou analýzou RT-PCR dalších subtypů v kombinaci se sekvenováním nové generace byl prokázán nízce patogenní virus ptačí chřipky (LPAI) H9N2. 

Tento detekovaný subtyp představuje klasickou formu nízce patogenního viru ptačí chřipky. Databázové údaje naznačují, že chřipkové kmeny H9N2 byly za posledních pět let v Evropě detekovány v Polsku, Itálii a Holandsku. Hemaglutinin H9 námi detekované chřipky je nejblíže podobný kmenu H9N2 zachyceného v Polsku v roce 2020 a N2 subtypu H1N1 u kachny v Moskvě. Příbuznost k H5N1 HPAI, nebo H5Nx HPAI nebyla identifikována. Na území ČR byl tento subtyp zachycen několikrát, a to při monitoringu LPAI v letech 2007-2008. Monitoring LPAI neprobíhá již několik let, tudíž naše povědomí o cirkulaci LPAI na území ČR je významně limitované.

KONTAKT

RNDr. Alexander Nagy, Ph.D.
770 118 897
alexander.nagy@svupraha.cz