Vizuální změna protokolů

18. 3. 2020

V souvislosti s udělením nového osvědčení o akreditaci došlo k vizuální změně našich protokolů.  V souladu s normou ČSN EN ISO/IEN 17025:2018 byly provedeny patřičné změny v textové části protokolu a zároveň byla provedena změna loga SVÚ Praha.