Školení - prodloužení platnosti průkazu prohlížitele

7. 6. 2019

Školicí středisko SVÚ Praha pořádá dne 18. 9. 2019 Další školení k ověření znalostí získaných specializovaným školením osob k prohlížení těla ulovené volně žijící zvěře (prodloužení platnosti průkazu prohlížitele).

Bližší informace a přihláška na webu