Seminář "Zdravotní problematika v chovech ovcí a koz"

30. 3. 2017

Ve středu 29. března se na SVÚ Praha ve Školicím středisku konal seminář z cyklu "Praha veterinární"

Ve středu 29. března se na SVÚ Praha ve Školicím středisku konal seminář z cyklu "Praha veterinární" na téma „Zdravotní problematika v chovech ovcí a koz“. Děkujeme paní Ing. Věře Mátlové (VÚŽV Uhříněves), že přijala pozvání a ujala se slova jako první a to na téma „Technologie chovu a její změny, jako faktor prevalence kokcidióz u kůzlat“. Poté následovala přednáška o „Nejvýznamnějších endoparazitárních infekcích ovcí a koz“, kterou přednesl pan Ing. Ivan Pavlásek DrSc. Po obědě se ke slovu dostal pan MVDr. Tomáš Černý se svou přednáškou na téma „Abscedující lymfadenitida malých přežvýkavců – úskalí diagnostiky a léčby“. Na něj navázal pan MVDr. Roman Masopust s prezentací o „MV/CAE – současné možnosti diagnostiky“, dále následovala prezentace MVDr. Vlastimila Křivdy na téma „Poxvirové infekce“ a celý seminář zakončil pan ředitel MVDr. Kamil Sedlák s přednáškou o „Infekčních abortech u malých přežvýkavců“.

Všem, zúčastněným děkujeme za pozornost a těšíme se na příště

Fotogalerie