Seminář z cyklu "Praha veterinární"

15. 2. 2017

SVÚ Praha si Vás dovoluje pozvat na seminář zaměřený na zdravotní problematiku v chovech drůbeže.

SVÚ Praha si Vás dovoluje pozvat na seminář z cyklu "Praha veterinární", který se bude konat 24.5.17 v 10:00. Přihlášky zasílejte na email: recepce.svua@svscr.cz

program: 
Aviární influenza v ČR v roce 2017
10:00 -10:30 Původ a rozšíření viru H5N8 (Jitka Horníčková, Alexander Nagy, SVÚ Praha)
10:30-11:00 Vysoce patogenní ptačí chřipka v České Republice (Marie Vágnerová, ÚVS SVS)
11:00-11:20 Patologie H5N8 (Miroslav Tomči, SVÚ Praha)
11:20-12:00 Molekulárně genetická detekce a typizace viru H5N8 (Jitka Horníčková, Alexander Nagy, SVÚ Praha)
12:00 -13:00 Oběd
13:00-13:40 Přehled výsledků vyšetření a molekulárně epizootologické souvislosti cirkulace viru H5N8 v ČR (Jitka Horníčková, Alexander Nagy, SVÚ Praha)
13:40-14:00 Diskuse
14:00 Ukončení semináře