Seminář z cyklu "Praha veterinární"

27. 1. 2017

SVÚ Praha si Vás dovoluje pozvat na seminář zaměřený na zdravotní problematiku v chovech ovcí a koz.

SVÚ Praha si Vás dovoluje pozvat na seminář z cyklu "Praha veterinární", který se bude konat 29.3.17 v 10:00.

Program semináře:

Zdravotní problematika v ovcí a koz
10:00 Technologie chovu a její změny, jako faktor prevalence kokcidióz u kůzlat (Věra Mátlová, VÚŽV Úhříněves)
10:20 Nejvýznamnější endoparazitární infekce ovcí a koz (Ivan Pavlásek, SVÚ Praha)
12:00 Oběd
12:45 Abscedující lymfadenitida malých přežvýkavců – úskalí diagnostiky a léčby (Tomáš Černý, SVÚ Praha)
13:05 MV/CAE – současné možnosti diagnostiky (Roman Masopust, SVÚ Praha)
13:20 Poxvirové infekce (Vlastimil Křivda, SVÚ Praha)
13:40 Infekční aborty u malých přežvýkavců (Kamil Sedlák, SVÚ Praha) 
14:00 Ukončení semináře

 

Přihlášky zasílejte na email: recepce.svua@svscr.cz