Seminář pro veterinární hygieniky SVS

10. 4. 2018

V pondělí 9.4.2018 se ve Školicím středisku SVÚ Praha konal seminář pro veterinární hygieniky SVS s názvem „ Odběr vzorků potravin pro mikrobiologická a chemická vyšetření“.

Seminář zahájil MVDr. Jan Kučera, který uvedl posluchače obecněji do problematiky „„Odběrů vzorků“. Následovala přednáška MVDr. Stanislavy Herčíkové na téma „Odběry vzorků masa a masných výrobků pro mikrobiologické analýzy, legislativa a praxe. MVDr. Ivana Chytilová seznámila posluchače se způsoby odběru a zasílání vzorků k mikrobiologickému vyšetření při kontrole sanitace prostředí, hygieny jatečně upravených těl zvířat a monitoringu zoonóz. Ještě před polední pauzou Ing. Alena Pokorná představila téma „Odběr vzorků pro mikrobiologická vyšetření mléka a mléčných výrobků“. V odpolední části Ing. Jan Rosmus uzavřel seminář prezentací zaměřenou na pesticidy a biocidy.

 

Všem účastníkům děkujeme za pozornost a těšíme se na příště.

Fotogalerie