Seminář pro KVS

8. 6. 2017

Seminář pořádaný pro KVS na téma Ryby a rybí výrobky.

V úterý 6. 6. 2017 se na SVÚ Praha ve Školicím středisku konal seminář pro KVS pořádající oddělením Chemie, Hygieny potravin a krmiv a laboratoří Parazitologie. Tento seminář jsme opakovali pro velký úspěch z minulého roku. Téma se týkalo Ryb a rybích výrobků. Pan Ing. Rosmus zahájil seminář, po něm převzal slovo MVDr. Kučera, kde se zabýval problematikou „Ryb a rybích výrobků ve výživě člověka a jejich zdravotní nezávadnost z mikrobiologického hlediska“. Poté následovaly přednášky Ing. Rosmuse na téma „ Kontaminanty – Odběry vzorků a hodnocení výsledků laboratorních analýz ryb a rybích výrobků“ a „Analýzy ryb a rybích výrobků, falšování. Analýzy a výpočet výživových hodnot". Po obědové pauze Ing. Pavlásek DrSc. a Ing Máca seznámili osazenstvo s „Diagnostikou larev (L3) Anisakidae“. Konečné slovo na semináři měla paní MVDr. Chytilová s přednáškou navazující na úvodní prezentaci „Ryby a rybí výrobky ve výživě člověka a jejich zdravotní nezávadnost z mikrobiologického hlediska II“.

 

Všem, zúčastněným děkujeme za pozornost a těšíme se na příště.

Fotogalerie