Seminář pro inspektory veterinární hygieny

4. 5. 2018

Ve spolupráci se Státní veterinární správou proběhl v úterý 24.4.2018 ve Školicím středisku SVÚ Praha seminář pro veterinární inspektory s názvem „Monitoring zoonóz“.

Ve spolupráci se Státní veterinární správou proběhl v úterý 24.4.2018 ve Školicím středisku SVÚ Praha seminář pro veterinární inspektory s názvem „Monitoring zoonóz“. Seminář zahájila MVDr. Aneta Macková, která uvedla posluchače obecněji do problematiky monitoringu z pohledu legislativy. Následovala přednáška MVDr. Evy Patrasové na téma „Reprezentativní odběr vzorků pro monitoring zoonóz dle RK 2013/652/EU“. Dále pokračovala v přednášení MVDr. Ivana Chytilová ve spolupráci s MVDr. Evou Patrasovou, ty se zabývaly podrobněji metodikou odběru vzorků a vyšetřením vzorků. Po obědové pauze paní MVDr. Aneta Macková seznámila posluchače s častými chybami a výsledky v OIS. MVDr. Tomáš Černý přednesl prezentaci výsledků testování zoonotických agens izolovaných na základě RK 2013/652/EU v letech 2014 – 2017. Seminář ukončily MVDr. Veronika Vlasáková a MVDr. Aneta Macková přednáškou o Kampylobakterech dle NK 2017/1495.

Fotogalerie