Seminář "„Aviární Influenza v ČR v roce 2017"

29. 5. 2017

Ve středu 24. května se na SVÚ Praha ve Školicím středisku konal seminář z cyklu "Praha veterinární" původní seminář se měl týkat „Zdravotní problematiky v chovech drůbeže“, ale v závislosti na situaci, která se udála na území ČR, jsme program tohoto semináře pozměnili a zaměřili jsme se na aktuální problematiku „Aviární Influenzy v ČR v roce 2017“.

Po úvodu pana ředitele v 10 hodin se ujala slova paní MVDr. Jitka Horníčková s přednáškou o „Původu a rozšíření viru H5N8“. Dále pokračovala v prezentaci MVDr. Marie Vágnerová (ÚVS SVS) na téma „Vysoce patogenní ptačí chřipka v České Republice“, které tímto velice děkujeme za přijetí pozvání. Před obědem MVDr. Miroslav Tomči přednesl prezentaci se zaměřením na „Patologii H5N8“. Po obědové pauze účastníkům RNDr. Alexander Nagy Ph.D. osvětlil přednáškou „Molekulárně genetickou detekci a typizaci viru H5N8“. Poté zazněl „ Přehled výsledků vyšetření“ od paní MVDr. Jitky Horníčkové a poslední přednáškou zabývající se „Molekulárně epizootologickými souvislostmi cirkulací viru H5N8 v ČR zakončil seminář RNDr. Alexander Nagy Ph.D.

Fotogalerie