Report ze semináře "Odběr vzorků"

15. 11. 2017

Ve středu 15.11.17 se na SVÚ Praha ve Školicím středisku konal seminář z cyklu "Praha veterinární" na téma “Základní pravidla pro odběr a zasílání biologického materiálu k vyšetření v našich laboratořích“.

Seminář zahájil MVDr. Černý se svojí přednáškou týkající se základních pravidel odběru a zasílání vzorků k bakteriologickému vyšetření. Následovala přednáška Ing. Pavláska Dr.Sc., ve které popisoval metody a způsoby odběru vzorků k parazitologickému vyšetření zvířat. Po obědové pauze opět MVDr. Černý navázal na pravidla odběru vzorků pro účely Národního programu tlumení výskytu salmonel v chovech drůbeže a celý seminář zakončil MVDr Křivda, který se zabýval pravidly odběru vzorků pro sérologické, virologické a molekulárně biologické vyšetření. Všem, zúčastněným děkujeme za pozornost a těšíme se na příště.

Fotogalerie