Report ze semináře "Infekční nemoci zoozvířat"

8. 12. 2017

Ve čtvrtek 7.12.17 se na SVÚ Praha ve Školicím středisku konal seminář z cyklu "Praha veterinární" na téma “Infekční nemoci zoozvířat“.

Seminář zahájil MVDr. Kamil Sedlák, Ph.D. se svojí přednáškou na téma „Hlavnička u přežvýkavců v zoologických zahradách“. Následovala přednáška MVDr. Vlastimila Křivdy na téma „Parvovirové infekce kočkovitých šelem“. Na to navázal MVDr. Kamil Sedlák, Ph.D. s tématem „Toxoplasma gondii a Neospora caninum u hlodavců v České Republice“. Ještě před obědem Ing. Ivan Pavlásek Dr.Sc odpřednášel prezentaci týkající se „Cryptosporidium galli (Pavlásek, 1999) Málo známý druh ptačí Kryptosporidie lokalizovaný ve žláznatém žaludku“. Po obědové pauze náš host ze ZOO Praha MVDr. Roman Vodička, Ph.D. sdělil podrobnosti ve své prezentaci ohledně „Zabavené zásilky chameleónů a ploskorepů z Madagaskaru“. Po něm následoval Ing. Ondřej Máca s parazitologickou problematikou zabavených plazů „Parazitologické nálezy u zabavených chameleonů a gekonů z Madagaskaru“. MVDr. Roman Vodička, Ph.D. následně přednesl prezentaci týkající se „Preventivní péče o zdraví zvířat v ZOO Praha a společně s MVDr. Tomáš Černý zakončili seminář přednáškou o „Mykoplazmové infekci u Horských kopytníků v ZOO Praha“. Všem, zúčastněným děkujeme za pozornost a těšíme se na příště.

Fotogalerie