Ptačí chřipka v roce 2021

26. 7. 2021

Také letos se celá Evropa potýká s výskytem vysoce patogenní aviární influenzy (HPAI), ve většině případů byl potvrzen subtyp H5N8, zaznamenán byl i subtyp HPAI H5N1 (v Německu, Maďarsku a na Slovensku).

Proto nebylo žádným překvapením, že se nákaza objevila také na území České republiky a první případ HPAI H5N8 byl potvrzen v naší laboratoři 21.1.2021. Jednalo se o dvě uhynulé labutě nalezené u Zlivického rybníka v okrese Písek. Od tohoto data do 30.6.2021 byl virus aviární influenzy zjištěn u volně žijících vodních ptáků (49x) a v 37 chovech drůbeže; od malochovů až po komerční chovy drůbeže vodní a hrabavé.

V rámci daného období (1. pololetí 2021) bylo v SVÚ Praha vyšetřeno téměř 12 000 vzorků. Převažoval subtyp HPAI H5N8, pouze v jednom případě byl potvrzen subtyp HPAI H5N5, a to u labutě velké v okrese Kroměříž. Reprezentativní kmeny H5N8 z jednotlivých lokalit byly podrobeny celogenomovému sekvenování a výsledky použity pro molekulárně – epizootologickou analýzu. Výsledky byly poskytnuty Státní veterinární správě České republiky. Genomické sekvence jednotlivých H5N8 kmenů byly zadány do globální databáze.