Ptačí chřipka - první záchyt v roce 2024

5. 1. 2024

Dne 2. 1. 2024 bylo potvrzeno ohnisko vysoce patogenní aviární influenzy (ptačí chřipky) subtypu H5N1 v domácím chovu nosnic v obci Horní Slověnice v okrese České Budějovice. Jedná se o první případ detekce viru H5N1 na území ČR v roce 2024.

Celogenomové sekvenování identifikovalo příslušnost kmene H5N1 do genotypu DA s nejbližší příbuzností k virům H5N1 identifikovaných u labutí a jeřábů v Rakousku a Slovinsku během září až listopadu v roce 2023.

Uvedený nález je v kontextu s rostoucí aktivitou vysoce patogenní aviární influenzy H5N1 v Evropě pozorovanou od podzimu 2023. Aktuální sezóna 2023-2024 se vyznačuje cirkulací sedmi nových genotypů H5N1, které vznikly hybridizací s nízce patogenními viry ptačí chřipky. Další ohniska budou na území ČR pravděpodobně přibývat v následujících týdnech.

KONTAKT

RNDr. Alexander Nagy, Ph.D.
770 118 897
alexander.nagy@svupraha.cz

Vedoucí oddělení virologie a sérologie

MVDr. Jitka Horníčková
604 917 488
jitka.hornickova@svupraha.cz