Nový záchyt parazita Trichinella u divokého prasete

2. 1. 2024

Na konci prosince 2023 se v naší akreditované laboratoři parazitologie podařilo trávicí metodou diagnostikovat larvy parazita Trichinella spp. ze svaloviny prasete divokého dovezeného do zvěřinového závodu z Německa.

Larvy parazita Trichinella (česky svalovec) způsobují onemocnění zvané trichinelóza, které se řadí mezi tzv. zoonózy, onemocnění přenosná ze zvířat na člověka. K přenosu infekce ze zvířete na člověka dochází po pozření syrového, nebo nedostatečně tepelně opracovaného masa, případně masných výrobků. Nejenom z tohoto důvodu, doporučujeme všem zainteresovaným i nadále věnovat pozornost této problematice.

V ČR se dlouhodobě trichinelóza nevyskytuje u prasat domácích, ale u volně žijících zvířat (prase divoké, liška obecná, či jezevec lesní). Na našem území jsou povinně vyšetřována na přítomnost svalovce všechna porážená domácí prasata a ulovená i obchodně dovezená divoká prasata.
Více informací o trichinelóze se dozvíte zde.

KONTAKT

Ing. Ondřej Máca, Ph.D.
770 119 013
ondrej.maca@svupraha.cz