Nový záchyt larvy Trichinella u lišky

8. 2. 2021

V lednu 2021 laboratoř parazitologie diagnostikovala larvy Trichinella u lišky obecné ulovené u České Kamenice v okrese Děčín.

Na obrázku zachycena uvolněná larva svalovce trávicí metodou.

Náš nález byl potvrzen NRL pro parazity v Olomouci a pomocí molekulárně biologických metod byla prokázána přítomnost DNA Trichinella britovi.