Novinky v diagnostice infekčních nemocí zvířat

11. 5. 2022

Dne 5. května proběhl na Školicím středisku SVÚ Praha dlouho očekávaný seminář navazující na tradici pořádání pravidelných seminářů, která byla v letech 2020-2021 přerušena pandemií COVID-19 .

Do posledního místa naplněný přednáškový sál si vyslechl sérii přednášek referujících o novinkách na poli diagnostiky infekčních nemocí zvířat. Auditorium například velmi zaujala epizootologická analýza výskytu ptačí chřipky v České republice sezóně 2021-2022. Posluchači byli také seznámeni s novinkami při diagnostice vztekliny nebo koňského herpesviru (EHV) tedy chorob, které vzhledem k dynamicky vyvíjející se zahraničněpolitické situaci nabývají  znovu na aktuálnosti. Závěrem lze říci, že se toto odborné setkání velmi vydařilo a tímto děkujeme všem zúčastněným i za pozitivní ohlasy na tento seminář, které jsou pro team pracovníků SVÚ Praha novým pozitivním impulzem v jejich každodenní práci.        

Fotogalerie