Monitoring E. coli - STEC

7. 9. 2023

Naše laboratoř provádí každoročně v letních měsících monitoring shigatoxigenních kmenů E. coli (STEC) ze stěrů jatečně upravených těl (JUT) skotu a prasat. Monitoring probíhá ve třech kolech a provádí se analýzy pro geny STX1, STX2, EAE.

STEC jsou zoonotické patogenní kmeny bakterií, které se vyskytují v trávicím traktu přežvýkavců (ti jsou považováni za hlavní přírodní rezervoár těchto bakterií). U lidí mohou tyto bakterie vyvolat závažné střevní infekce. K nákaze dochází konzumací kontaminovaných potravin, nepasterizovaného mléka, nedostatečně tepelně opracovaného masa nebo kontaminované vody. STEC se vyskytují ve velkém počtu séroskupin. Závažnější onemocnění lidí nejčastěji způsobují séroskupiny O157, O26, O111, O103 a O145.

V letošním roce jsme v naší laboratoři vyšetřili 32 ks JUT skotu, z toho bylo 7 pozitivních vzorků. Z JUT prasat jsme vyšetřili 51 vzorků a pozitivních jich bylo 32 ks. Typizace pozitivních vzorků bude probíhat v následujících týdnech. 

KONTAKT

MVDr. Ivana Chytilová
770 118 998
ivana.chytilova@svupraha.cz