Krevnatka úhoří - Anguillicoloides crassus

24. 7. 2023

Naše laboratoř zachytila u úhořů hlístici krevnatka úhoří - Anguillicoloides crassus.

Minulý týden byl zaznamenán masivní úhyn úhořů na rybníku Písečák u Turnova. V naší laboratoři parazitologie jsme diagnostikovali hlístici Anguillicoloides crassus (krevnatka úhoří), která napadá plynové měchýře úhořů, ti pak na následky nedostatku kyslíku hynou. Toto onemocnění se nazývá anguilikolóza.

Laboratoř parazitologie SVÚ Praha se podílela na řadě vyšetření úhořů ve spolupráci s VÚV TGM v.v.i., kde se monitoringu tohoto parazita věnují.

Pro naše zákazníky nabízíme Parazitologické vyšetření ryb pro omezení ztrát a zjištění aktuální situace v chovu.

 

 

KONTAKT

Ing. Ondřej Máca, Ph.D.
770 119 013
ondrej.maca@svupraha.cz

Napadený plynový měchýř úhoře obsahující hlístice.

Izolované exempláře krevnatek z jednoho nakaženého jedince.