Kdo jsou hlavní aktéři v životním cyklu Sarcocystis arctica?

1. 12. 2023

Takovou otázku si pokládali parazitologové zabývající se tímto rodem kokcidie s obligátním dvouhostitelským životním cyklem. Zástupci této skupiny mohou způsobit infekce u domácích a volně žijících savců, ale také plazů, ptáků a lidí. Jedním z nich je i Sarcocystis arctica, které věnoval pozornost i parazitolog Ondřej Máca z naší laboratoře, který se svým týmem přispěl k poznání definitivního hostitele v jejím životním cyklu. Výsledky byly zveřejněny v odborném časopise International Journal for Parasitology: Parasites and Wildlife.

Sarcocystis arctica byla nalezena a popsána ve svalovině lišky polární (Vulpes lagopus) vědci Gjerde a Schulze v roce 2014 nalezené v Norsku. Zájem Ondřeje Mácy a kolegů o tento druh začal nálezem sarkocyst v kosterní svalovině lišky obecné (Vulpes vulpes) v roce 2017 v ČR, která slouží jako jedna z možných mezihostitelských druhů tohoto parazita. Tento druh sarkocysty byl poprvé identifikován na základě morfologických a morfometrických odlišností a molekulární charakterizace izolované sarkocysty u této šelmy. Celý výsledek práce byl uveřejněn ve vědeckém časopise Parasitology International a následovalo hledání definitivního hostitele.

Po několika letech studia diverzity rodu Sarcocystis se povedl nález oocyst/sporocyst v seškrabu tenkého střeva z orla mořského (Haliaeetus albicilla), kdy byl na základě molekulární identifikace prokázán jako původce infekce právě druh S. arctica, čímž se určila role orla v životním cyklu jako definitivního hostitele. 

Výsledky studie též rozšířily okruh známých hostitelů a výskyt dalšího významného druhu Sarcocystis halieti v ČR. Jedná se o mezihostitele špačka obecného (Sturnus vulgaris) a definitivního hostitele luňáka červeného (Milvus milvus) účinkujících v životním cyklu této sarkocysty.

PUBLIKACE:
Máca, O., González-Solís, D. (2022): Role of three bird species in the life cycle of two Sarcocystis spp. (Apicomplexa, Sarcocystidae) in the Czech Republic. International Journal for Parasitology: Parasites and Wildlife. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijppaw.2022.01.002

KONTAKT

Ing. Ondřej Máca, Ph.D.
770 119 013
ondrej.maca@svupraha.cz

Fotogalerie