Celogenomové sekvenování SARS-CoV-2

4. 8. 2021

Od jara 2020 se SVÚ Praha ve spolupráci se SZÚ Praha podílí na celogenomovém sekvenování viru SARS-CoV-2. Naše pracoviště je součástí sítě laboratoří provádějících sekvenování koronaviru na území České republiky a sledování cirkulujících variant. Genomické sekvence jsou průběžně zadávány do globální databáze.