Aktuální informace k šíření ptačí chřipky u racků

5. 5. 2023

Během dubna 2023 naše pracoviště potvrdilo vysoce patogenní virus ptačí chřipky subtypu H5N1 u racků chechtavých (Chroicocephalus ridibundus) v ČR.

První případ onemocnění jsme v laboratoři potvrdili 4. dubna 2023. Jednalo se o lokalitu u Mutěnických rybníků na Hodonínsku na jižní Moravě. Souběžně byl hlášen nález mrtvých racků na břehu Hobšovického rybníka na Kladensku ve středních Čechách. Další nálezy rychle přibývaly a do konce dubna evidujeme již jedenáct lokalit s výskytem nakažených racků. Z geografické distribuce lokalit a dostupných terénních údajů vyplývá, že nákaza má celorepublikový rozsah a je často doprovázená masivním úhynem až několik stovek jedinců na jediné lokalitě. Jedná se o vůbec první případ hromadné nákazy u volně žijícího ptactva na území ČR v důsledku vysoce patogenní aviární influenzy.

Genetická analýza prokázala přítomnost nového genotypu ptačí chřipky H5N1 (s označením BB), a to ve vzorcích u sedmi z jedenácti dosud zpracovaných lokalit.

Genotyp BB byl poprvé zachycen ve Francii v květnu 2022 u racků stříbřitých (Larus argentatus) a je výsledkem reassortmentu mezi jedním z aktuálně nejrozšířenejších genotypů H5N1 v Evropě (s označením AB) a klasickým racčím nízce-patogenním virem chřipky subtypu H13. Nový genotyp BB si zachoval původní strukturu H5N1, ale se třemi novými segmenty od subtypu H13. To vysvětluje efektivní šíření mezi racky. Monitorovací studie odhalily, že od května 2022 byla evropská populace racků a dalších mořských ptačích druhů genotypem BB významně decimována. V říjnu 2022 H5N1 genotyp BB způsobil také zvýšený úhyn na farmě norků amerických ve Španělsku, kde bylo nutno utratit bezmála 52 000 jedinců. Dále byl genotyp BB identifikován u nakažené lišky v Belgii a v několika malochovech drůbeže.

Zatím poslední ohnisko ptačí chřipky v ČR bylo identifikováno dne 2. května 2023 v komerčním chovu krůt v Porubě u Orlové na Karvinsku. Chov o cca 15 000 jedinců leží asi dva kilometry od rybníka Skučák. Zde byla 28. dubna 2023 potvrzena nákaza H5N1 BB u racků, tedy necelý týden před nákazou u krůt. Jedná-li se o přenos onemocnění z racků do komerčního chovu krůt je předmětem další studie.

Díky celogenomovému sekvenování  se naší laboratoři povedlo zjistit, že poslední ohnisko vysoce patogenního viru ptačí chřipky H5N1 v komerčním chovu nacházejícího se ve velkochovu krůt v Porubě u Orlové je podobné variantě, která byla nalezena u racka z Heřmanického rybníka. Vzdálenost mezi těmito ohnisky je vzdušnou čarou asi 5,5 km.