Parainfluenza 3 (PI-3)

Virové onemocnění skotu a jiných přežvýkavců projevující se respiratorními příznaky. Projevuje se  horečkou, výtokem z nosu, dyspnoí, kašlem až bronchointersticiální pneumonií.

Výsledky a informace virologie a sérologie

251 031 704
251 031 302
ester.kucerova@svupraha.cz