Mastitidy

Diagnostika původců zánětu mléčné žlázy skotu (mastitidy) je založena na mikrobiologické kultivaci sekretu mléčné žlázy a následné identifikaci původců metodou MALDI-TOF, případně metodami molekulární genetiky (PCR). Dále provádíme typizaci mikrobiálního nárůstu na plotnách používaných při stájové diagnostice mastitid. U detekovaných původců také provádíme testování jejich citlivosti k antimikrobiálním látkám.

KONTAKT

MVDr. Tomáš Černý
770 118 912
tomas.cerny@svupraha.cz

Popis

Diagnostika původců mastitid je prováděna sofistikovaným způsobem zahrnujícím nejen detekci hlavních bakteriálních původců mastitid, ale i detekci méně častých a enviromentálních patogenů včetně kvasinek, plísní a řas. Nedílnou součástí našich služeb je i poradenství jak v oblasti antimikrobiální terapie, tak i zavádění managementu ozdravování mléčných stád skotu od původců mastitid.

Bakteriologie

MVDr. Kateřina Kučerová
770 118 907
katerina.kucerova@svupraha.cz

Bakteriologie

MVDr. Eva Patrasová
770 147 408
eva.patrasova@svupraha.cz

Časté dotazy

Jak správně odebrat mléko na vyšetření

Nejprve provedeme suchou toaletu vemene a následně otřeme struk jednorázovým dezinfekčním ubrouskem. Po oschnutí odstříkneme první střik do hrnečku, a poté 5-10 ml mléka do sterilní zkumavky s uzávěrem. Ihned po nadojení zkumavku uzavřeme.

Je vyšetření mléka na přítomnost mykoplazmat prováděno v rámci běžného bakteriologického vyšetření?

Není. V současné době je toto vyšetření prováděno pouze na základě přímé objednávky zadavatele. Důvodem je cena vyšetření PCR a delší doba kultivace mykoplazmat.

Za jakých podmínek mohu obdržet výsledek testování antimikrobiální rezistence původce, který je hrazen ze státního rozpočtu?

V současné době je naše laboratoř zapojena do Národního programu sledování antimikrobiální rezistence u původců onemocnění zvířat. V případě původců mastitid je takto financované testování prováděno u následujících patogenů:

Staphylococcus aureus

Streptococcus dysgalactiae

Streptococcus agalactiae

Streptococcus uberis

Escherichia coli

Klebsiella spp./ Raoutella spp.

Nárok na hrazené testování každého z výše uvedených patogenů má jednou ročně chovatel, který uvede na objednávku vyšetření registrační číslo hospodářství (CZ), ze kterého vzorky pocházely. Výsledky testování antimikrobiální rezistence metodou stanovení minimální inhibiční koncentrace (MIC) s uvedenými pravidly pro použití jednotlivých antimikrobiálních látek (antibiotik) obdrží chovatel, případně ošetřující veterinární lékař, který vzorky k vyšetření zaslal.