Virus epidemické porcinní diarrhoey (PEDV)

Virové onemocnění selat podobné TGE způsobující vodnaté průjmy a zvracení.

Výsledky a informace virologie a sérologie

251 031 704
251 031 302
ester.kucerova@svupraha.cz