Trichinelóza

Trichinelóza je závažné parazitární onemocnění přenosné ze zvířat na člověka alimentární cestou – pozřením larev trichinel (svalovců) prostřednictvím syrového, nedostatečně tepelně opracovaného masa nebo masných výrobků. Mezi zvířaty se šíří obdobně, pozřením masa z infikovaného jedince. Naše akreditovaná laboratoř provádí vyšetření svaloviny trávicí metodou.

Popis

Trichinelóza je parazitární onemocnění, které se řadí mezi tzv. zoonózy, onemocnění přenosná ze zvířat na člověka. Je vyvolané hlísticemi rodu Trichinella (česky svalovec). Tento rod zahrnuje 12 různých druhů a genotypů. Trichinely postihují široké spektrum hostitelů (> 150 druhů zvířat) ze skupin savců, ptáků i plazů s rozsáhlým geografickým rozšířením. Trichinelóza je charakteristická přítomností larev trichinel v kosterní svalovině. K přenosu infekce ze zvířete na člověka dochází po pozření syrového nebo nedostatečně tepelně opracovaného masa případně masných výrobků. Pozřením masa z infikovaného jedince se šíří také mezi zvířaty.

 

Zatímco u zvířat se trichinelóza často obejde bez závažnějších příznaků, u lidí se jedná o jedno z nejbolestivějších onemocnění vůbec, které v krajním případě může skončit i smrtí. V Evropě se humánní trichinelóza stále vyskytuje, ale díky řadě opatření dochází celkově ke snížení počtu nakažených v zemích EU/EHP. Na našem území došlo k posledním úmrtím na trichinelózu v 50. letech 20. století. V Evropě se trichinelóza stále vyskytuje jak u volně žijících, tak i u domácích zvířat.

 

V ČR se dlouhodobě trichinelóza nevyskytuje u prasat domácích, ale u volně žijících zvířat (prase divoké, liška obecná či jezevec lesní) je téměř každoročně zaznamenána s druhovým zastoupením Trichinella britovi, T. spiralis nebo vzácněji T. pseudospiralis.

 

Kvůli uvedeným rizikům jsou na našem území povinně vyšetřována na přítomnost svalovce jak všechna na jatkách porážená domácí prasata a koně, tak ulovená i z dovozu obchodovaná divoká prasata. U divokých prasat, lišky obecné a psíka mývalovitého je toto vyšetření hrazeno státem po splnění všech povinností v rámci metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na příslušný rok. V případě jiného požadavku (např. vyšetření jezevce, nutrie) si zákazník vyšetření hradí sám.

 

Naše akreditovaná laboratoř provádí vyšetření svaloviny referenční metodou – vyšetření hromadných vzorků trávicí metodou s použitím magnetické míchačky dle Nařízení komise (ES) č. 1375/2015. Princip metody vychází z napodobení trávení, kdy se během působení pepsinu a kyseliny chlorovodíkové rozpouštějí svalové buňky a dochází k uvolnění larev, které jsou následně detekovány v sedimentu pomocí trichinoskopu a mikroskopu. Výsledky jsou zasílány elektronickou cestou na email. V laboratoři parazitologie SVÚ Praha byla naposledy diagnostikována infekce larvami Trichinella spp. ve svalovině lišky obecné ulovené v okresu Liberec (KÚ: Petrovice v Lužických horách) roce 2019.

 

Podrobnější informace k trichinelóze u nás:

Časopis Myslivost

Trichinella u lišky

Nálezy trichinel u divokých prasat

Trichinela divokých prasat a jezevců

Trichinella stále hrozí

 

Případy koinfekce trichinel a sarkocyst

Morphological and molecular identification of Sarcocystis arctica sarcocysts in three red foxes (Vulpes vulpes) from the Czech Republic

Molecular identification of Sarcocystis lutrae in the European otter (Lutra lutra) and the European badger (Meles meles) from the Czech Republic

Výsledky vyšetření Trichinella

Veronika B. Milotová
251 031 286
trichinella@svupraha.cz