Reprodukční a respirační syndrom prasat (PRRS)

Virové onemocnění prasat projevující se horečkou, anorexií, letargií, respiratorními příznaky a reprodukčními poruchami, jako jsou předčasné porody, porody mrtvých selat a porody mumifikovaných plodů.

Popis

Možnosti vyšetření:

  • sérologické vyšetření - ELISA
  • virologické vyšetření - RT-PCR

Virologie a sérologie

MVDr. Roman Masopust
770 118 901
roman.masopust@svupraha.cz

Vedoucí oddělení molekulární biologie

RNDr. Alexander Nagy, Ph.D.
770 118 897
alexander.nagy@svupraha.cz

Výsledky a informace virologie a sérologie

Ester Kučerová
251 031 302
ester.kucerova@svupraha.cz