Reprodukční a respirační syndrom prasat (PRRS)

Virové onemocnění prasat projevující se horečkou, anorexií, letargií, respiratorními příznaky a reprodukčními poruchami, jako jsou předčasné porody, porody mrtvých selat a porody mumifikovaných plodů.

Výsledky a informace virologie a sérologie

251 031 704
251 031 302
ester.kucerova@svupraha.cz