Parvoviróza prasat

Virové onemocnění prasat postihující reprodukční aparát prasat. Způsobuje potraty, embryonální odúmrtě, neplodnost a narození mrtvých selat.

Výsledky a informace virologie a sérologie

251 031 704
251 031 302
ester.kucerova@svupraha.cz