Komplex respiračních chorob prasat

Komplex respiračních onemocnění prasat je důsledkem kombinace působení virových a bakteriálních agens spolu s faktory prostředí, které odráží kvalitu managementu a podmínek chovu. Ovlivňuje zdraví prasat, snižuje se užitkovost, stoupají náklady na léčbu, zvyšuje se mortalita.

KONTAKT

MVDr. Tomáš Černý
770 118 912
tomas.cerny@svupraha.cz

Popis

Diagnostika bakteriálních původců respiračních onemocnění prasat zahrnuje detekci všech hypotetických bakteriálních původců, včetně možné kultivační i PCR detekce mykoplazmat. Dále na základě objednávky provádíme molekulárně genetickou sérotypizaci Actinobacillus pleuropneumoniae.

Diagnostika je založena na mikrobiologické kultivaci jednotlivých částí dýchacího aparátu prasat nebo jejich stěrů provedených na Amiesovo transportní médium. Následně je provedena identifikace původců metodou MALDI-TOF, případně metodami molekulární genetiky (PCR). U detekovaných původců také provádíme testování jejich citlivosti k antimikrobiálním látkám. Nedílnou součástí našich služeb je i poradenství v oblasti antimikrobiální terapie.

 

Mezi hlavní bakteriální původce, které působí samostatně či v kombinaci, patří:

  • Mycoplasma hyopneumoniae
  • Haemophilus parasuis
  • Streptococcus suis
  • Bordetella bronchiseptica
  • Actinobacillus suis
  • Actinobacillus pleuropneumoniae
  • Pasteurella multocida
  • Mycoplasma hyorhinis
  • Trueperella (Arcanobacterium) pyogenes

Mezi hlavní virové původce patří virus PRRS, virus chřipky prasat, cirkovirus prasat 2, dále porcinní respiratorní koronavirus a virus Aujezskyho choroby.

Bakteriologie

MVDr. Kateřina Kučerová
770 118 907
katerina.kucerova@svupraha.cz

Bakteriologie

MVDr. Eva Patrasová
770 147 408
eva.patrasova@svupraha.cz

Časté dotazy

Je vyšetření respiračního aparátu na přítomnost mykoplazmat prováděno v rámci běžného bakteriologického vyšetření?

Není. V současné době je toto vyšetření prováděno pouze na základě přímé objednávky zadavatele. Důvodem je cena vyšetření PCR a delší doba kultivace mykoplazmat.

Je molekulárně genetická sérotypizace Actinobacillus pleuropneumoniae prováděna v rámci běžného bakteriologického vyšetření?

Není. V současné době je toto vyšetření prováděno pouze na základě přímé objednávky zadavatele. Důvodem je cena vyšetření PCR.

Za jakých podmínek mohu obdržet výsledek testování antimikrobiální rezistence původce, který je hrazen ze státního rozpočtu?

V současné době je naše laboratoř zapojena do Národního programu sledování antimikrobiální rezistence u původců onemocnění zvířat. V případě původců komplexu respiračních onemocnění prasat je takto financované testování prováděno u následujících patogenů:

- Actinobacillus pleuropneumoniae

- Pasteurella multocida

- Streptococcus suis

Nárok na hrazené testování výše uvedených patogenů má jednou ročně chovatel, který uvede na objednávku vyšetření registrační číslo hospodářství (CZ), ze kterého vzorky pocházely. Výsledky testování antimikrobiální rezistence metodou stanovení minimální inhibiční koncentrace (MIC) s uvedenými pravidly pro použití jednotlivých antimikrobiálních látek (antibiotik) obdrží chovatel, případně ošetřující veterinární lékař, který vzorky k vyšetření zaslal.

Jaká je cena vyšetření?

- Cena vyšetření jednoho vzorku se pohybuje v rozmezí 550 - 660 Kč. Ve složitějších případech (velké množství původců, vysoká míra kontaminace vzorku) může cena vyšetření dosáhnout 880-1100 Kč.

- Cena molekulárně genetické typizace Actinobacillus pleuropneumoniae je stanovena na 1500 Kč.