Hemaglutinující koronavirová encefalomyelitida

Virové onememocnění způsobující zvracení, hubnutí a vyčerpání organismu.

Výsledky a informace virologie a sérologie

251 031 704
251 031 302
ester.kucerova@svupraha.cz