Hemaglutinující koronavirová encefalomyelitida

Virové onememocnění způsobující zvracení, hubnutí a vyčerpání organismu.

Popis

Možnosti vyšetření:

  • virologické vyšetření - RT-PCR

Vedoucí oddělení molekulární biologie

RNDr. Alexander Nagy, Ph.D.
770 118 897
alexander.nagy@svupraha.cz

Výsledky a informace virologie a sérologie

Ester Kučerová
251 031 302
ester.kucerova@svupraha.cz