Cirkovirus prasat 2

Virové onemocnění podílející se na porodech málo životných selat a zvýšených úhynech po porodu, způsobuje dermatopatie, respirační onemocnění, nefropatie, reprodukční poruchy, granulomatózní enteritidy a nekrotizující lymfadenitidy.

Popis

Možnosti vyšetření:

  • sérologické vyšetření - ELISA/NIFR
  • virologické vyšetření - PCR

Virologie a sérologie

MVDr. Roman Masopust
770 118 901
roman.masopust@svupraha.cz

Vedoucí oddělení molekulární biologie

RNDr. Alexander Nagy, Ph.D.
770 118 897
alexander.nagy@svupraha.cz

Výsledky a informace virologie a sérologie

Ester Kučerová
251 031 302
ester.kucerova@svupraha.cz