Cirkovirus prasat 2

Virové onemocnění podílející se na porodech málo životných selat a zvýšených úhynech po porodu, způsobuje dermatopatie, respirační onemocnění, nefropatie, reprodukční poruchy, granulomatózní enteritidy a nekrotizující lymfadenitidy.

Výsledky a informace virologie a sérologie

251 031 704
251 031 302
ester.kucerova@svupraha.cz