Schmallenberg virus

Virové onemocnění skotu a malých přežvýkavců způsobující vysoké horečky, pokles dojivosti, porody malformovaných plodů. Přenos je zprostředkován krev sajícími členovci a transplacentárně.

Popis

Nákaza Protilátky / antigen Materiál k vyšetření Metoda Cena (kč)

Schmallenberg virus

protilátky

sérum

ELISA 200
  protilátky sérum

VNT

150

 

NK

krev, orgány RT-PCR 800

 

Výsledky a informace virologie a sérologie

251 031 704
251 031 302
ester.kucerova@svupraha.cz