Parazitologické vyšetření

Diagnostika vnitřních parazitů (endoparazitů)

K diagnostice vnitřních parazitů z trusu (koprologické vyšetření) se u přežvýkavců, kam patří i ovce a kozy, standardně využívají tři metody: flotace, sedimentace a larvoskopie.

Flotace je kvalitativní vyšetření koncentrační flotačně-centrifugační metodou umožňující spolu s následným mikroskopickým vyšetřením detekci oocyst kokcidií a kryptosporidií, cyst giardií a/nebo vajíček helmintů.

Součástí intravitální diagnostiky vnitřních parazitů může být také makroskopické a mikroskopické vyhodnocení nálezů zaslaných exemplářů vypuzených endoparazitů nebo jejich částí (např. články tasemnic).

K postmortální diagnostice lze zasílat také parazity nebo infikované orgány nalezené v těle zvířete např. při porážce.

Diagnostika vnějších parazitů (ektoparazitů)

Vyšetření kožního seškrabu, srsti nebo obsahu mazových žláz a chlupových folikulů na přítomnost ektoparazitů provádíme mikroskopicky buď nativním vyšetřením vzorku nebo pomocí macerace v NaOH.

Vzorky pro parazitologické vyšetření zasílejte společně s řádně vyplněnou žádankou, včetně vaší e-mailové adresy. Žádanku je možné stáhnout zde v záložce "ke stažení".

Popis

Není-li uvedeno na žádance jinak, je parazitologické vyšetření trusu ovcí a koz prováděno standardně metodou flotace, sedimentace a larvoskopie. K vyšetření zasílejte čerstvé exkrementy, pokud možno bez kontaminace zeminou nebo podestýlkou v množství cca 25 bobků (hrst) pro kompletní vyšetření jedince. Pro směsné vyšetření více jedinců (stáda) zasílejte adekvátně navýšené množství trusu. Čerstvý trus je vhodné uložit do chladničkových teplot, zabránit jeho vyschnutí či zmražení a co nejdříve zaslat do laboratoře.

V případě specifických požadavků, je doporučeno uvést na žádance o jaké další konkrétní vyšetření máte zájem.

U ovcí a koz je možné také provést identifikaci parazitů zachycených majitelem nebo veterinárním lékařem. Vyloučené exempláře endoparazitů nebo jejich částí (např. články tasemnic) vkládejte do dobře uzavíratelných zkumavek, eppendorfek, vzorkovnic či zip sáčků, dle potřeby fixované v etanolu, 10% formalínu, zavlhčené fyziologickým roztokem nebo alespoň vodou. Nezapomeňte uvést do popisku vzorku typ fixáže a z čeho parazit pochází (např. trus den po odčervení, spojivkový vak, nalezeno u řitního otvoru, z prostředí atp.).

Vzorky srsti, chlupů, kožních seškrabů nebo exempláře ektoparazitů vkládejte do dobře uzavíratelných zkumavek, eppendorfek, vzorkovnic či zip sáčků. V případě potřeby je možné parazita fixovat v etanolu nebo 10% formalínu a uvést to v popisku vzorku.

Ceny vyšetření viz Ceník

Výsledky vyšetření Trichinella

Veronika B. Milotová
251 031 286
trichinella@svupraha.cz