Neosporóza

Neosporóza je významné parazitární onemocnění způsobené prvokem Neospora caninum, které postihuje mnoho druhů hospodářských zvířat, včetně ovcí a koz. Tento parazit, jehož hlavním hostitelem jsou psi a divoké psovité šelmy, může způsobit závažné reprodukční problémy, jako jsou potraty, mrtvě narozená mláďata a různé formy vrozených vad u novorozených jehňat a kůzlat. Infekce se obvykle šíří požitím kontaminované potravy nebo vody obsahující oocysty vylučované nakaženými hostiteli.

Popis

Možnosti vyšetření:

  • sérologické vyšetření - ELISA/NIFR