Abscedující lymfadenitida / Corynebacterium pseudotuberculosis

Diagnostika původce onemocnění je založena na jeho bakteriologické kultivaci a následné identifikaci metodou MALDI-TOF. U izolovaného původce jsme schopni provést testování jeho citlivosti k antimikrobiálním látkám.

KONTAKT

MVDr. Tomáš Černý
770 118 912
tomas.cerny@svupraha.cz

Popis

Původcem onemocnění je Corynebacterium pseudotuberculosis, což je G+ koryneformní fakultativně anaerobní tyčka způsobující chronické vysoce infekční onemocnění sudokopytníků. Největší ekonomické ztráty působí v chovech ovcí a koz. Pro onemocnění je charakteristická tvorba abscesů. U koz jsou více postižené superficiální mízní uzliny. Pro ovce je typická abscedace viscerálních mízních uzlin. Infikované jsou častěji mladší věkové kategorie. Klinická manifestace onemocnění je charakteristická spíše pro starší věkové kategorie.

Bakteriologie

MVDr. Kateřina Kučerová
770 118 907
katerina.kucerova@svupraha.cz

Bakteriologie

MVDr. Eva Patrasová
770 147 408
eva.patrasova@svupraha.cz

Časté dotazy

Jaký materiál je potřeba k vyšetření odebrat?

Nejlépe obsah abscesu nebo stěr obsahu abscesu na transportním médiu s aktivním uhlím Amies. Odběr vzorků doporučujeme provést před započetím léčby.