Toxoplazmóza

Toxoplazmózu způsobuje jednobuněčný parazit Toxoplasma gondii, který má složitý vývojový cyklus, ve kterém se střídá pohlavní a nepohlavní fáze rozmnožování u různých hostitelů.

Popis

Toxoplasma je střevní kokcidií koček, kočka a ostatní kočkovité šelmy jsou definitivním hostitelem této kokcidie, parazit u nich způsobuje zdravotní potíže jen výjimečně.

U ostatních hostitelů (ptáků a savců, včetně člověka) může prvok způsobovat klinické potíže a onemocnění, ve výjimečných případech i s fatálním koncem.