Rotaviry

Virové onemocnění způsobující průjmy u mláďat ve věku 1 - 8 týdnů.

Výsledky a informace virologie a sérologie

251 031 704
251 031 302
ester.kucerova@svupraha.cz