Parainfluenza 3 (PI-3)

Virové onemocnění skotu a jiných přežvýkavců projevující se respiratorními příznaky. Projevuje se  horečkou, výtokem z nosu, dyspnoí, kašlem až bronchointersticiální pneumonií.

Virologie a sérologie

MVDr. Roman Masopust
770 118 901
roman.masopust@svupraha.cz

Vedoucí oddělení virologie a sérologie

MVDr. Jitka Horníčková
604 917 488
jitka.hornickova@svupraha.cz

Vedoucí oddělení molekulární biologie

RNDr. Alexander Nagy, Ph.D.
770 118 897
alexander.nagy@svupraha.cz

Výsledky a informace virologie a sérologie

Ester Kučerová
251 031 302
ester.kucerova@svupraha.cz