Infekční anémie koní (AIE)

Virové onemocnění koní přenášené krev sajícím hmyzem, způsobující horečky, trombocytopénii, letargii a nechutenství. Onemocnění může přejít do chronicity, která se projevuje anémií, trombocytopénií, ztrátou hmotnosti a edémy ve spodních částech těla.

Výsledky a informace virologie a sérologie

251 031 704
251 031 302
ester.kucerova@svupraha.cz