Myxomatóza králíků

Myxomatóza je virové onemocnění králíků způsobující vysoce nakažlivé, cyklicky se opakující onemocnění v jehož průběhu se vytvářejí charakteristické uzlovité edémy (myxomy) v kůži a podkoží hlavy, zejména kolem přirozených tělních otvorů.

Popis

Nákaza Protilátky / antigen Materiál k vyšetření Metoda Cena (kč)

Myxomatóza králíků

NK orgány

PCR

500

 

Výsledky a informace virologie a sérologie

251 031 704
251 031 302
ester.kucerova@svupraha.cz