Myxomatóza králíků

Myxomatóza je virové onemocnění králíků způsobující vysoce nakažlivé, cyklicky se opakující onemocnění v jehož průběhu se vytvářejí charakteristické uzlovité edémy (myxomy) v kůži a podkoží hlavy, zejména kolem přirozených tělních otvorů.

Výsledky a informace virologie a sérologie

251 031 704
251 031 302
ester.kucerova@svupraha.cz