Mor králíků (RHDV)

Virové onemocnění, charakteristické velmi rychlým průběhem a vysokou úmrtností. K přenosu dochází přímých kontaktem králíků, jejich sekrety a exkrety. Nebo nepřímo pomocí pracovních pomůcek, krmení a především bodavým hmyzem. Onemocnění je sezónní největší výskyt je od dubna do října. Mezi příznaky patří křeče, dušnost, krvácení z nosu a dalších tělních otvorů, následuje úhyn. Často dochází k úhynu bez projevení klinických příznaků.

Výsledky a informace virologie a sérologie

251 031 704
251 031 302
ester.kucerova@svupraha.cz