Koprologické vyšetření

K tomuto kvalitativnímu vyšetření se rutinně používá koncentrační, flotačně-centrifugační metoda (flotace), která slouží k průkazu přítomnosti oocyst, cyst, vajíček a larev endoparazitů v trusu. V některých případech je flotace doplněna o další diagnostické metody (např. nativního preparátu, larvoskopie a sedimentace), které je laboratoř schopna zajistit po dohodě se zákazníkem, v závislosti na druhu zvířete nebo klinických příznacích. Často využívaná je též metoda kvantitativního stanovení parazitárních zárodků tzn. počet oocyst (OPG), vajíček (EPG), larev (LPG) nebo cyst (CPG) v jednom gramu trusu pomocí MC Masterovy počítací komůrky.

 

Odebraný vzorek exkrementů pro koprologické vyšetření je vhodné zaslat v čisté a nepropustné označené odběrové nádobě (např. zkumavka, zip sáček) společně s vyplněnou žádankou. Nedoporučujeme zasílat ve skleněných nádobách.

Popis

  • psi

Odběr čerstvých exkrementů (cca 20g) pro vyšetření (flotace) doporučujeme získat optimálně sběrem ze 2-3 dnů. Čerstvý trus je vhodné uložit do chladničkových teplot, zabránit jeho vyschnutí či zmražení a co nejdříve zaslat do laboratoře.

  • kočky

Odběr čerstvých exkrementů (cca 20g) pro vyšetření (flotace) doporučujeme získat optimálně sběrem ze 2-3 dnů. Čerstvý trus je vhodné uložit do chladničkových teplot, zabránit jeho vyschnutí či zmražení a co nejdříve zaslat do laboratoře.

  • skot

Odběr čerstvých exkrementů (cca 30-50g) pro vyšetření (flotace, larvoskopie a sedimentace) doporučujeme získat optimálně sběrem ze 2-3 dnů. Vzorky trusu telat jsou vyšetřeny metodou nativního preparátu a flotací. Čerstvý trus je vhodné uložit do chladničkových teplot, zabránit jeho vyschnutí či zmražení a co nejdříve zaslat do laboratoře.

  • ovce, kozy

Odběr čerstvých exkrementů (cca 25 bobků) pro vyšetření (flotace, larvoskopie a sedimentace) doporučujeme získat optimálně sběrem ze 2-3 dnů. Čerstvý trus je vhodné uložit do chladničkových teplot, zabránit jeho vyschnutí či zmražení a co nejdříve zaslat do laboratoře.

  • drůbež

Odběr čerstvých exkrementů (cca 3-5 defekací) pro vyšetření (flotace) doporučujeme získat optimálně sběrem trusu z více dnů. Čerstvý trus (včetně vyloučeného obsahu slepých střev) je vhodné uložit do chladničkových teplot, zabránit jeho vyschnutí či zmražení a co nejdříve zaslat do laboratoře.

  • prasata

Odběr čerstvých exkrementů (cca 20g) pro vyšetření (flotace) doporučujeme získat optimálně sběrem ze 2-3 dnů. Čerství trus je vhodné uložit do chladničkových teplot, zabránit jeho vyschnutí či zmražení, co nejdříve zaslat do laboratoře.

  • koně

Odběr čerstvých exkrementů (cca 2-3 skýbaly) pro vyšetření (flotace) doporučujeme získat optimálně sběrem ze 2-3 dnů. Čerstvý trus je vhodné uložit do chladničkových teplot, zabránit jeho vyschnutí či zmražení a co nejdříve zaslat do laboratoře.

  • ostatní

Odběr čerstvých exkrementů pro vyšetření doporučujeme získat optimálně sběrem ze 2-3 dnů. Čerstvý trus je vhodné uložit do chladničkových teplot, zabránit jeho vyschnutí či zmražení a co nejdříve zaslat do laboratoře.

Parazitologie

Ing. Ondřej Máca, Ph.D.
770 119 013
ondrej.maca@svupraha.cz