Hemoragické onemocnění jelenovitých (EHD)

Virové onemocnění jelenovitých a ojediněle domácích přežvýkavců přenášené krev sajícím hmyzem projevující se nechutenstvím, ztrátou plachosti, zaostáváním v růstu, sliněním, zrychleným dýcháním, horečkou, otokem hlavy a krku. U chronckého průběhu je typický zánět paznehtního lůžka s odlupováním rohoviny.

Popis

Možnosti vyšetření:

  • sérologické vyšetření - IDT

Virologie a sérologie

MVDr. Helena Mikulcová
770 118 898
helena.mikulcova@svupraha.cz

Výsledky a informace virologie a sérologie

Ester Kučerová
251 031 302
ester.kucerova@svupraha.cz

Vedoucí oddělení virologie a sérologie

MVDr. Jitka Horníčková
604 917 488
jitka.hornickova@svupraha.cz