Varroáza

Naše akreditovaná laboratoř zajišťuje diagnostiku varroázy, která je založena na nálezu a identifikaci Varroa destructor v měli (flotační metodou), na plodu nebo na včelách (makroskopickým vyšetřením).

Vzorky zasílejte zabalené dle instrukcí níže. Žádanky k vyšetření tiskněte v programu CIS (centrální informační systém), nebo použijte žádanku, kterou naleznete ke stažení viz. níže - ke stažení.

Vyšetření na varroázu dle METODIKY KONTROLY ZDRAVÍ ZVÍŘAT A NAŘÍZENÉ VAKCINACE

 

Popis

Varroáza je v současnosti nejzávažnější onemocnění včel, které způsobuje parazitický roztoč Varroa destructor (dříve nazývaný V. jacobsoni, česky kleštík). Tento roztoč pochází z Indie, ale postihuje včely prakticky na všech kontinentech. V Česku se poprvé objevil v roce 1978. Živí se hemolymfou larev, kukel a dospělých včel, při jejím sání může přenášet i další nakažlivé nemoci. Oplozené samičky (viditelné i pouhým okem), vnikají do plodové buňky těsně před zavíčkováním, nakladou vajíčka a proběhne celý vývoj. Při líhnutí dělnice či trubce dojde k uvolnění samice a jejích potomků. Toto může každá samice zopakovat až 7x.

Při větším napadení plodu se líhnou včely s nedokonale vyvinutými křídly, zadečkem a zakrnělýma nohama, které vynášejí dělnice před úl, kde postižené včely hynou. Při silnějším napadení hynou již kukly. Ve spojitosti s dalšími negativními faktory působí varroáza postupné slábnutí včelstev, které může vést až k jeho úhynu.

Varroáza se šíří při přesunech nemocných včelstev, při zalétávání trubců a dělnic, roji nebo loupežením zdravých včel v napadených včelstvech.

Každý chovatel včel je povinen odebrat a odevzdat vzorky zimní měli od všech včelstev na všech stanovištích v ČR k vyšetření na varroázu a to do 15. 2. daného roku. Při nálezu vyšším než 3 roztoči v průměru na jedno včelstvo se provádí léčebné ošetření včelstev v souladu s platným metodickým pokynem.

 

 

 

Ke stažení

Typ souboru Název Velikost
Vyšetření - Včely 0,1 MB Stáhnout
Vyšetření - Včely 0,3 MB Stáhnout