Cirkoviróza papoušků - BFDV (Beak and Feather Disease)

Cirkoviróza papoušků je závažné virové onemocnění charakteristické změnami peří ( vypadávání, deformace peří, změna barvy peří), případně deformacemi zobáku. V současné době se předpokládá, že k nákaze jsou vnímavé všechny druhy papoušků.

K přenosu cirkoviru dochází především peřím, trusem a aerosolem z kontaminovaného prostředí.

Cirkoviróza postihuje především mladší ptáky, u kterých závažně poškozuje imunitní systém a následně dochází k sekundárním infekcím způsobenými např. bakteriemi. Onemocnění se ale může vyskytnout i u starších jedinců.  Klinické příznaky se liší i podle druhu nemocného papouška. Zatímco pro některé druhy je nákaza často fatální (kakadu, žako), u některých druhů bylo prokázáno, že ji dokážou překonat a plně se zotavit (např. agapornis, amazoňan).

KONTAKT

Ing. Lenka Černíková, Ph.D
770 118 896
lenka.cernikova@svupraha.cz

Popis

Vyšetření na cirkovirózu papoušků provádíme pomocí speciálních metod PCR na průkaz viru.

Vhodné vzorky k vyšetření: peří, trus, krev

Výsledky a informace virologie a sérologie

251 031 704
251 031 302
ester.kucerova@svupraha.cz

Vedoucí oddělení virologie a sérologie

MVDr. Jitka Horníčková
604 917 488
jitka.hornickova@svupraha.cz