Aviární polyomavirus

Virové onemocnění postihující primárně mladé ptáky. Projevuje se náhlou letargií, strnulostí krku, a úhynem během 24–48 hr. Může se ojevit kožní hemoragie, roztažení břišní dutiny, a abnormality peří. Dospělí jedinci jsou imunní, mohou však virus vylučovat do prostředí.

Výsledky a informace virologie a sérologie

251 031 704
251 031 302
ester.kucerova@svupraha.cz