Aviární influenza

Virové onemocnění ptáků. Klinické projevy závisí na druhu, věku zvířete, vlastnostech kmene viru, který je zdrojem nákazy a na
faktorech prostředí. Vysoce patogenní infekce u vnímavých ptáků se projevuje od náhlého úhynu bez klinických příznaků po projevy různých příznaků jako jsou respirační příznaky:výtok z nosu a očí, kašel, ztížené dýchání, otok nosních dutin a hlavy, apatie, nechuť k jídlu a pití, bledá sliznice, hřebínku a laloku, nervové příznaky a průjem. U nosnic snížená snáška.

Popis

Možnosti vyšetření:

  • sérologické vyšetření - HIT, ELISA
  • virologické vyšetření - RT-PCR

Vedoucí oddělení virologie a sérologie

MVDr. Jitka Horníčková
604 917 488
jitka.hornickova@svupraha.cz

Vedoucí oddělení molekulární biologie

RNDr. Alexander Nagy, Ph.D.
770 118 897
alexander.nagy@svupraha.cz

Výsledky a informace virologie a sérologie

Ester Kučerová
251 031 302
ester.kucerova@svupraha.cz