Aviární influenza

Virové onemocnění ptáků. Klinické projevy závisí na druhu, věku zvířete, vlastnostech kmene viru, který je zdrojem nákazy a na
faktorech prostředí. Vysoce patogenní infekce u vnímavých ptáků se projevuje od náhlého úhynu bez klinických příznaků po projevy různých příznaků jako jsou respirační příznaky:výtok z nosu a očí, kašel, ztížené dýchání, otok nosních dutin a hlavy, apatie, nechuť k jídlu a pití, bledá sliznice, hřebínku a laloku, nervové příznaky a průjem. U nosnic snížená snáška.

Výsledky a informace virologie a sérologie

251 031 704
251 031 302
ester.kucerova@svupraha.cz