Aviární avulavirus (paramyxovirus) 1 - virus newcastleské choroby (ND)

Virové onemocnění s rychlým nástupem (2 - 12 dní po nakažení infekčním aerosolem). Vnímaví jsou mladí ptáci. Klinické příznaky závisí na formě onemocnění: 1/velogenní viscerotropní forma: drůbež může uhynout bez příznaků nebo vykazuje netečnost, respirační potíže, cyanózu hřebínku, edém hlavy a vodnatý zelený průjem, 2/velogenní neurotropní forma: nervové přízaky, akutní až difteroidní zánět hrtanu a průdušnice, vysoká morbidita i mortalita, 3/pneumotropní mezogenní forma: repirační onemocnění, někdy i úhyn mladé drůbeže, pokles snášky, 4/ lentogenní forma: mírné respirační příznaky, 5/ enterotropní forma: slabá střevní infekce.

Výsledky a informace virologie a sérologie

251 031 704
251 031 302
ester.kucerova@svupraha.cz