Pitva

Pitva neboli postmortální patoanatomické vyšetření je vyšetřením zvířete po jeho úhynu za účelem určení příčiny smrti, rozsahu onemocnění nebo kontroly zdraví v chovu. Pitva zahrnuje makroskopické posouzení orgánů a změn, a slouží i k odběru materiálu pro další vyšetřovací metody (histopatologické, mikrobiologické, parazitologické, toxikologické) většinou nezbytné pro finální diagnózu. Pitevní nálezy jsou dokumentovány písemně, příp. fotografiemi.

Popis

Pitva by měla být provedena co nejdříve po úhynu a na neporušeném těle zvířete. Zmrazení nebo otevření tělních dutin ovlivní výsledky vyšetření, proto je nutné takové informace zaznamenat do žádanky, stejně jako klinickou anamnézu, která může poskytnout důležité podklady pro stanovení závěru pitvy.

Patologie

MVDr. Ondřej Horák
+420 721 503 737
ondrej.horak@svupraha.cz

Patologie

Výsledky a dotazy k patologickému vyšetření
patologie@svupraha.cz

Ke stažení

Typ souboru Název Velikost
Patologické vyšetření 0,1 MB Stáhnout
Patologické vyšetření 0,4 MB Stáhnout