Influenza

Virové onemocnění projevující se vysokými horečkami vrcholícími 48 - 96 hodin po infekci, výtok z nozder nejprve serózní později hnisavý, kašel, někdy záchvatovitý.  Při komplikovaném průběhu dochází k pneumonii, u mláďat může docházet k úhynům.

Popis

Možnosti vyšetření:

  • sérologické vyšetření - ELISA
  • virologické vyšetření - RT-PCR

Vedoucí oddělení virologie a sérologie

MVDr. Jitka Horníčková
604 917 488
jitka.hornickova@svupraha.cz

Vedoucí oddělení molekulární biologie

RNDr. Alexander Nagy, Ph.D.
770 118 897
alexander.nagy@svupraha.cz

Výsledky a informace virologie a sérologie

Ester Kučerová
251 031 302
ester.kucerova@svupraha.cz